test

test

Test

Địa chỉ: Ngọc Thành-Cao Ngọc - Ngọc Lặc - Thanh Hóa

Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2024 (Còn 4 tháng)

Lượt xem: 1876

Lượt xem: 1876

Lịch làm việc

Công việc này có 3 ca làm, bạn sẽ được sắp xếp cụ thể khi trao đổi trực tiếp.

Ca 1

Giờ làm: 21:28 - 09:28

Ngày làm: Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

Ca 2

Giờ làm: 23:29 - 13:29

Ngày làm: Thứ 3 Thứ 7

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

Ca 3

Giờ làm: 21:33 - 09:34

Ngày làm: Thứ 4 Thứ 6

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

Mô tả công việc

Mô Tả Công Việc

Yêu cầu công việc

Yêu Cầu Công Việc

Quyền lợi được hưởng

Quyền Lợi Được Hưởng

Hồ sơ bao gồm

Hồ Sơ Bao Gồm

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ: Tên Người Liên Hệ

- Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ

Thông tin tuyển dụng

Mức lương: 2,312,311 VNĐ/ giờ

Số lượng tuyển dụng: 123

Nơi làm việc: Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nam

Học vấn tối thiểu: Cao đẳng

Loại công việc: Toàn thời gian

Hình thức trả lương: Theo giờ

Cấp bậc: Phó tổng giám đốc

Hoa hồng: hoa hồng

Thời gian thử việc: Thời gian thử việc

Việc làm cùng nhà tuyển dụng

testgggvg

555,555 VNĐ/ giờ

Quận Ba Đình, Hà Nội

Bán thời gian

Việc làm tương tự

đầu bếp

vũ decor

Quận Ba Đình, Hà Nội

Toàn thời gian

VNĐ/ giờ