Bán vàng bạc

Bán vàng bạc

Phong gold

Địa chỉ: tay ho hn

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 (Còn 0)

Lượt xem: 389

Lịch làm việc

Công việc này có 2 ca làm, bạn sẽ được sắp xếp cụ thể khi trao đổi trực tiếp.

Ca 1

Giờ làm: 6.00 - 12.00

Ngày làm: Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 7 Chủ nhật

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

Ca 2

Giờ làm: 13.00 - 18.00

Ngày làm: Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

Mô tả công việc

trông coi bán hàng , quét dọn,vệ sinh ,đếm tiền,vẫy khách, abc abc abc abc abc abc ..............................................

Yêu cầu công việc

2. ROLE / ASSIGNMENT (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ)
The mission of the CAD Design Engineer is to ensure all steps of the design of new products (from 3D design to laboratory validation). and the improvement of existing products.

• Ensure the design of a product,
o 3D design
o Overall drawings and definition drawings
o Dimensional validation of parts
o Functional validation of the finished product,
• Ensure the technical evolutions of the products, manage the subject from the request of modification to the implementation of the modification and manage the meetings related to this subject with the multi-trade team (industrial, methods, purchase, market, quality)
• Ensure internal and external technical assistance
• Is in daily contact with Monaco, Turkish, Brazilian, Russian and Indian subsidiaries for R&D topics

Quyền lợi được hưởng

2. ROLE / ASSIGNMENT (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ)
The mission of the CAD Design Engineer is to ensure all steps of the design of new products (from 3D design to laboratory validation). and the improvement of existing products.

• Ensure the design of a product,
o 3D design
o Overall drawings and definition drawings
o Dimensional validation of parts
o Functional validation of the finished product,
• Ensure the technical evolutions of the products, manage the subject from the request of modification to the implementation of the modification and manage the meetings related to this subject with the multi-trade team (industrial, methods, purchase, market, quality)
• Ensure internal and external technical assistance
• Is in daily contact with Monaco, Turkish, Brazilian, Russian and Indian subsidiaries for R&D topics

Hồ sơ bao gồm

vác xác đến hàng ngày

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ: Vũ Hoàng Phong

- Địa chỉ: Tây Hồ ,Hà Nội

Thông tin tuyển dụng

Mức lương: 200,000,000 VNĐ/ giờ

Số lượng tuyển dụng: 10

Nơi làm việc: Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới tính: Không yêu cầu

Ngành nghề: bán hàng

Học vấn tối thiểu: Đại học

Loại công việc: Toàn thời gian

Hình thức trả lương: Theo giờ

Cấp bậc: Tổng giám đốc

Hoa hồng: 30%

Thời gian thử việc: 1 tháng

Việc làm cùng nhà tuyển dụng

Việc làm tương tự